Privacyverklaring

Theaterhotelvenlo.nl maakt gebruik van cookies. 

Net als andere websites slaan ook onze websites cookies op op uw computer om uw ervaring op de site te verbeteren. Met cookies kunnen we uw instellingen bewaren, statistieken over het gebruik van onze site verzamelen en advertenties en inhoud weergeven die aansluiten op uw interesses.

Theater Hotel Venlo B.V, gevestigd aan Maaspoortpassage 1 5911 HC Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Theaterhotel Venlo B.V. Maaspoortpassage 1 5911 HC Venlo+31(0)772066666 https://www.theaterhotelvenlo.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken Theater Hotel Venlo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Social media profielgegevens
 • Allergie of dieetwensen
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theaterhotelvenlo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Theater Hotel Venlo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Theater Hotel Venlo B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Theater Hotel Venlo B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Theater Hotel Venlo B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming Theater Hotel Venlo B.V. neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Theater Hotel Venlo B.V.) tussen zit. Theater Hotel Venlo B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Theater Hotel Venlo B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren standaard de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wat > Bewaartermijn > Reden – Persoonsgegevens (zoals naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens telefoonnummer, e-mailadres, etc.) > Minimaal benodigde wettelijk bewaartermijn, welke per type data verschilt en met een maximum van 7 jaar > Om reserveringen te verwerken

– Analytische cookies (zoals IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type) > Wanneer u deze cookies verwijderd  > Website optimalisatie en analyse

– Advertentie/social/tracking cookies (zoals IP-adres, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen, Social media profielgegevens) > Wanneer u deze cookies verwijderd > Website analyse en optimalisatie & remarketing

Delen van persoonsgegevens met derden Theater Hotel Venlo B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Theater Hotel Venlo B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Theater Hotel Venlo B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Theater Hotel Venlo B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics Doel: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Hotjar Doel: Analytische cookie die websitebezoek analyseert Bewaartermijn: 2 jaar

Paxxio Doel: Boekingsmodule die het boeken van een kamer mogelijk maakt Bewaartermijn: 2 jaar

Stardekk Doel: Reserveringen verwerken Bewaring van : Contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) & informatie voor reservering (locatie, datum, aantal personen, etc.) & gegevens voor betaling (credit card / iDeal) Bewaartermijn: per type data verschillend en met een maximum van 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Theater Hotel Venlo B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@theaterhotelvenlo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Theater Hotel Venlo B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Theater Hotel Venlo B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@theaterhotelvenlo.nl

Functionaris Gegevensbescherming G. Hendrikx is de Functionaris Gegevensbescherming van Theater Hotel Venlo B.V. Hij/zij is te bereiken via g.hendrikx@theaterhotelvenlo.nl

de_DEDeutsch
nl_NLNederlands en_GBEnglish (UK) de_DEDeutsch